Thursday, 14 June 2012

BA BAAA BAAAAA BATHROOOM LOOK OF THE DAY!!!!!!!!! yeeeeeeeeeeeeeeeeer. :P


hey folks! 
how's it going? 
last night i wore  :
crochet top by molly Goddard
vintage skirt from 
brick lane -  bought it for a tenner. 
:D
rupert sanderson shoes. 
2 present an award at the 
graduate fashion gala! 
fun timess! 
yeeeeeeeeerrr.xxxx